Radu RIS on terveydenhuollon ammattihenkilöstön käyttöön suunniteltu kuvantamistutkimusten tilaamiseen, ajoittamiseen, tutkimustulosten kirjaamiseen ja raportointiin tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmä, joka on Satakunnan keskussairaalan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteistyössä määrittelemä ja L-Force Oy:n valmistama.
L-Forcen toimittamilla Radu-järjestelmillä suoritetaan noin miljoona tutkimusta vuosittain.

CE
EMDN Z119082
FI150323-2

5. sukupolven RIS järjestelmä

Viimeisimmällä teknologialla toteutettu kuvantamistoiminnan ratkaisu vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, asiakkaiden kanssa yhteistyössä suunniteltu.

  • omiin työnkuviin optimoidut näkymät ja toiminnot kliinisten yksiköiden ja tutkimusyksiköiden käyttäjille
  • vakiolähetteet ja -lausunnot
  • kuvien avaus suoraan työlistoilta PACS-järjestelmään
  • kuvanlaadun arviointi -toiminto
  • meeting -toiminta
  • sisäisten potilaskuljetusten tilaus ja hallinnointi
  • pääkäyttäjätoiminnot, laajat räätälöintimahdollisuudet
  • integroidut potilasohjeet ja käsikirjat
  • integroituu potilastietojärjestelmään sen julkisia rajapintoja käyttäen
  • työpöytäintegraatio ja autentikointi potilastietojärjestelmän rajapintojen avulla

Monipuoliset liittymät

Radu RIS tukee kuvantamistoiminnan työnkulkua ja sujuvoittaa kuvantamistoiminnassa käytettävien järjestelmien yhteiskäyttöä erilaisten integraatiorajapintojen avulla.

Standardoiduilla HL7-liittymillä Radu RIS liittyy PACS järjestelmään sekä erilaisiin perusterveydenhuollon ja työterveydenhuollon järjestelmiin. Raportointia ja laskutusta varten on monipuoliset integraatiomahdollisuudet.

Radu RIS tuottaa tutkimuksen eri vaiheita kuvaavat viiteaihiot viitetietojärjestelmään sekä vastaa viitetietojärjestelmän tekemiin kyselyihin.
Radu RIS on liitettävissä Kanta-arkistoon.
Nämä rajapinnat ovat kansallisen hl7.fi kuvaaman CDAR2 standardin mukaiset.

Radu RISiin on saatavilla myös DICOM Worklist-palvelu sekä toteutettuna on liittymät mm. potilastietojärjestelmään, PACS järjestelmään, laboratoriojärjestelmään, erilaisiin laaturekistereihin, itseilmoittautumiseen, alueelliseen ajanvaraukseen sekä erilliseen potilaiden kuljetusjärjestelmään.

Oikoreitit omiin työtehtäviin

Käyttäjillä on laajat personointimahdollisuudet muokata Radu RIS juuri omaan työskentelytapaan sopivaksi. Radu RIS mahdollistaa omiin työtehtäviin sopivien työlistahakujen tallennuksen käyttäjäkohtaisina profiileina, jolloin siirtyminen omien työtehtävien välillä on vaivatonta vain profiilia vaihtamalla.

Pääkäyttäjät pystyvät muokkaamaan Radu RIS käyttöliittymän oletukset sopiviksi oman organisaation uusille käyttäjille ja kunkin käyttäjän tekemät henkilökohtaiset valinnat muistetaan käyttäjäkohtaisesti.

Näin käyttäjillä on mahdollisuus tehostaa omia työtehtäviään entisestään.

Kevyt käyttöliittymä myös mobiiliin

Täysin selainpohjainen käyttöliittymä mahdollistaa kirjausten teon myös tableteilla helpottaen liikkuvan työn kirjaamistarpeita esimerkiksi osastokuvauksia tehdessä.

Toiminnanohjauksen logiikka sijaitsee palvelimella, jolloin käyttöliittymä pysyy kevyenä eikä vaadi päätelaitteelta suuria tehoja.

Radu RIS palvelinosio on toteutettu laitteisto- ja käyttöjärjestelmäriippumattomalla Intersystems Caché-teknologialla.

Kokonaisratkaisu

Tarjoamme Radu RIS-järjestelmän toimitusta kokonaisratkaisuna. Suoritamme järjestelmän asennuksen, asiakaskohtaisen sovituksen, käyttäjien koulutuksen, käyttöönoton tuen ja ylläpidon.