LII eli L-Force Intelligent Integrator on automaatiosovellus, joka yhdistää älykkäästi eri sovellusten tietosisältöjä ja jakaa näin syntynyttä informaatiota sekä sovelluksille (integraatiot) että henkilöille (käyttöliittymät) kunkin tarpeen mukaan.

Ratkaisu kootaan aina paikallisesti käytössä olevien sovellusten mukaan. Kokonaisuus voi muodostua LIIn valmiista integraatiovalikoimasta tai niihin voidaan lisätä uusia paikallisia tarpeita vastaavat liittymät.

Yksinkertaistaa sovellusten välistä tiedonsiirtoa

 • LII välittää tietoja sovellusten välillä rajapintariippumattomasti
 • LII välittää tiedot kunkin sovelluksen omilla käsitteillä
 • LII välittää yhden lähteen tietoja samanaikaisesti usealle vastaanottajalle
  • Yksi tieto – monta vastaanottajaa
 • LII kokoaa tietoja useasta lähteestä ja välittää ne tarvitsevalle vastaanottajalle
  • Monta tietoa – yksi vastaanottaja

Tallettaa siirtämänsä tiedot omaan dynaamiseen tietokantaansa

 • LII tietää, mitä tietoa se on välittänyt eri sovelluksille ja voi tarvittaessa lähettää halutun joukon tietoja uudelleen
 • LII pitää tietokannassaan vain ajantasaista tietoa
 • Tietokanta koostuu muista kuin potilaan diagnostiikkaan liittyvistä tiedoista
 • Tietokannan sisältö ”elää” ympäristön vaatimusten mukaan

Tarjoaa käyttöliittymiä tietokantansa tietojen hyväksikäyttöön

 • LIIn käyttöliittymät toteutetaan erilaisten tarpeitten ja käyttäjäryhmien mukaan
 • Käyttöliittymien teknologia on selainpohjainen ja laiteriippumaton
 • Tavoite on välittää ja kirjata yhä uusia tietoja sieltä, missä ne syntyvät

Myös julkisten rekisterien tiedot saataville

 • Tietojen haku väestötietojärjestelmästä
  • potilaslaskutuksen tueksi
  • henkilökuljetusten osoitteiden reaaliaikaiseen tarkistukseen
  • erilaisiin vuorovaikutteisiin massapoimintoihin
 • Tietojen haku Yritystietojärjestelmästä ja Vakuutusyhtiöiden tietopalvelusta työtapaturmien laskutuksen tueksi

Soveltuu sairaalan, sairaanhoitopiirin tai hyvinvointialueen käyttöön

 • LIIn ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti erilaisten organisaatioiden moninaisen sovelluskannan tietojen yhteiskäyttöön

Kokonaisratkaisu

 • Tarjoamme LII-järjestelmän toimitusta kokonaisratkaisuna. Suoritamme järjestelmän asennuksen, asiakaskohtaisen sovituksen, käyttäjien koulutuksen, käyttöönoton tuen ja ylläpidon