Category Archives: Yleiset

20Feb/12

L-Force saa lisää voimaa

Seppo Nieminen aloittaa L-Forcen tiimissä huhtikuussa 2012.

Seppo on viimeksi työskennellyt Digita Oy:ssa ja sitä ennen Nokia Networksilla. Hänellä on vankkaa näyttöä vaativista ohjelmistoprojekteista ja olemme todella iloisia saadessamme lisävoimaa.

31May/11

HUS irtisanoo Logican sopimuksen potilastietojärjestelmästä

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT Ilkka Jauhiainen, Mediuutiset, 30.5.2011, 16:33

Hus irtisanoo Logican potilastietojärjestelmän

Helsingin sairaanhoitopiiri Husin hallitus päätti irtisanoa Logican kanssa solmitun puitesopimuksen potilastietojärjestelmistä. Sopimus irtisanotaan loppumaan varsinaisen sopimuskauden päättyessä vuoden 2012 lopulla.

Sopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2007 ja se on voimassa viisi vuotta.

Päätöksen jälkeen käynnistetään hankintamenettely ja neuvotellaan potilastietojärjestelmien tuottajien, myös Logican, kanssa jatkosta.

Tavoitteena on lisätä jatkossa yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Samalla aiotaan kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota informaatioteknologian käyttäjäystävällisyyteen ja potilashoidon sujuvuuteen.

Hus aikoo myös kehittää HaiPro-järjestelmän käyttöä. Järjestelmä on ollut käytössä lähes kaikialla, mutta nyt sen käyttöä tehostetaan. Lisäksi potilasturvallisuussuunnitelma päivitetään tästä lähtien vuosittain.

Lähde: Mediuutiset