All posts by admin

21Mar/13

greenCDA

Olemme ryhtyneet tutustumaan HL7:n greenCDA konseptiin. Sen tarkoitus on ratkaista eräs CDA-työkaluja vaivaava ongelma joka liittyy CDA skeman monimutkaisuuteen. Proxy-luokkien automaattinen generointi skemasta joko kaatuu resurssien loppumiseen tai jos se onnistuu niin lopputuloksena on toista sataa luokkaa. L-Force on jo nykyisissä implementoinneissa käyttänyt kehittämäänsä CDA-kirjastoa, jossa componentit ja V3 datatyypit hoitavat homman. Uskomme, että greenCDA on hyvä kehityssuunta ja yksinkertaistaa muuten melko monimutkaista teknologiaa. Jäljelle jää silti sanastoista ja ontologiasta sopiminen.

20Feb/12

L-Force saa lisää voimaa

Seppo Nieminen aloittaa L-Forcen tiimissä huhtikuussa 2012.

Seppo on viimeksi työskennellyt Digita Oy:ssa ja sitä ennen Nokia Networksilla. Hänellä on vankkaa näyttöä vaativista ohjelmistoprojekteista ja olemme todella iloisia saadessamme lisävoimaa.

24Oct/11

noSQL on jälleen muodissa

Kaksi uutta teemaa on noussut internet-kohinan yläpuolelle: noSQL sekä BigData.

NoSQL on Oraclen mielestä nimi/arvopareja ilman sen kummempia etukäteen määriteltyjä rakenteita. Hienoa, InterSystems Caché on osannut tämän jo kauan. Uutta tällä rintamalla on että InterSystems jakaa perusteknologiansa nyt ilmaiseksi GlobalsDB:n kautta. Tämä on valmis, merkittävän toimijan toteuttama noSQL-tietokanta joka on nopea, pieni ja joustava. Rajapintoina on aluksi Java API, mutta apeja tulee kuulemma lisää.

 

31May/11

HUS irtisanoo Logican sopimuksen potilastietojärjestelmästä

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT Ilkka Jauhiainen, Mediuutiset, 30.5.2011, 16:33

Hus irtisanoo Logican potilastietojärjestelmän

Helsingin sairaanhoitopiiri Husin hallitus päätti irtisanoa Logican kanssa solmitun puitesopimuksen potilastietojärjestelmistä. Sopimus irtisanotaan loppumaan varsinaisen sopimuskauden päättyessä vuoden 2012 lopulla.

Sopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2007 ja se on voimassa viisi vuotta.

Päätöksen jälkeen käynnistetään hankintamenettely ja neuvotellaan potilastietojärjestelmien tuottajien, myös Logican, kanssa jatkosta.

Tavoitteena on lisätä jatkossa yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Samalla aiotaan kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota informaatioteknologian käyttäjäystävällisyyteen ja potilashoidon sujuvuuteen.

Hus aikoo myös kehittää HaiPro-järjestelmän käyttöä. Järjestelmä on ollut käytössä lähes kaikialla, mutta nyt sen käyttöä tehostetaan. Lisäksi potilasturvallisuussuunnitelma päivitetään tästä lähtien vuosittain.

Lähde: Mediuutiset

 

25May/11

Onnea voittajalle

Eija Lundberg Etevasta voitti L-Forcen atk-päivien arvonnassa. Onneksi olkoon ja kiitos kaikille osallistujille nimiehdotuksista.
Nähdään taas ensi vuonna Helsingissä.

14Apr/11

IHE projekti alkaa

Ensimmäinen IHE projektikokous järjestetään maanantaina 30.5.

IHE (Integrating Healthcare Enterprise) on kansainvälinen yhteisö, joka määrittelee standardeihin perustuvia profiileja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamiseen. Yhteisön toiminta on laajentunut voimakkaasti viime vuosina. Toimintaan kuuluu kansainvälinen ratkaisujen määrittely ja kansallisten käyttöönottojen ja tarkennusten tukeminen. IHE on linkittynyt monilla tavoin osaksi kansainvälistä standardoinnin ja yhteentoimivuuden kenttää ja näyttää saavuttavan keskeisen aseman myös USA:n ja EU:n yhteentoimivuuteen liittyvissä suosituksissa joillakin osa-alueilla.

Useat IHE-profiilit ovat herättäneet kiinnostusta myös suomalaisissa toimijoissa, mutta toistaiseksi tiedossa olevia paikallisia hankkeita, joissa olisi suoraan hyödynnetty IHE-profiileja ei ole ollut monia. Erityisesti sekä ulkomailla että kotimaassa toimivat HL7-yhdistyksen jäsenyritykset ovat erityisesti hyödyntäneet profiileja omassa tuotekehityksessään.

IHE-ratkaisut ovat tarkastelun kohteena myös mm. valtakunnallisten kuvantamisratkaisujen yhteydessä, joihin liittyen on käynnissä valtakunnallisia selvityksiä ja määrittelyjä. Lisäksi eräissä alueellisissa hankkeissa ollaan tiettävästi soveltamassa IHE-ratkaisuja.

Suomessa IHE-toimintaa on aktivoitu HL7-yhdistyksen IHE SIG-ryhmän toimesta vuodesta 2008 alkaen.

HL7-yhdistyksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa on kuvattu yhtenä vuoden 2011 painopisteenä “Suomessa ajankohtaiset IHE-profiilit (etenkin XDS ja XDS-i / kuvantaminen), IHE-seuranta ja osallistuminen (taustalla mm. IHE SIG ja mahdollisesti valtakunnallinen kuvantamisen projekti)”, ja syyskokouksessa 2010 päätettiin käynnistää IHE-projekti vuonna 2011.

Standardointityön osalta IHE-työtä on useissa maissa linkitetty muuhun kansalliseen standardien hyödyntämisen tukemiseen esimerkiksi yhteistyöryhmien, jäsenyyksien sekä organisointimuotojen kautta (esimerkiksi Kanadan Health Infoway Standards Collaborative). Suomen lisäksi useissa muissa maissa (etenkin uudet HL7-jäsenet) IHE- ja HL7-toiminta on organisoitu saman yhteisön tai sateenvarjon alle. Suomen organisointimallin ja kansainvälisen seurannan osalta on kuitenkin selvitettävä ja tarkennettava, millaiset osallistumismuodot käytännössä olisivat järkevimpiä kotimaisten toimijoiden tarpeiden kannalta.

Siirtyminen paikallisesti räätälöidyistä integrointiratkaisuista valmiimpiin tarkasti määriteltyihin yhteisiin malleihin (kuten IHE-profiilit) vaatii hankintojen toimintatapojen muuttamista. IHE:n tuottamien kansainvälisten soveltamisoppaiden suhde myös standardointijärjestöjen omiin ja esimerkiksi kansallisiin standardien soveltamisoppaisiin on keskeinen kysymys myös standardointijärjestöjen kansainvälisessä yhteistyössä.

Suomessa on nostettu esiin tarpeita erityisesti kuvantamiseen liittyvien IHE:n osa-alueiden tarkempaan selvittämiseen. Kuvantaminen on IHE:n osa-alueista laajimmin levinnyt ja sisältää joukon radiologian työnkulkuihin ja tiedonjakoon sekä eri osa-alueille keskittyviä integraatioprofiileja. Eri profiilien välillä on kuitenkin suuria eroja siinä, kuinka laajasti niitä on toteutettu. Osa profiileista on tarkoitettu lähinnä sairaaloiden sisäiseen tiedonjakoon, mutta kiinnostuksen kohteena viime aikoina (myös Suomessa) ovat olleet erityisesti kuvantamisen organisaatioiden välistä tietojenjakoa tukevat XD*-infrastruktuuriin liittyvät profiilit. Myös tällaiseen tiedonjakoon on esitetty vastaavantyyppisiä tarpeita, joita on jo määritelty organisaatioiden sisäiseen käyttöön alun perin kehitetyissä profiileissa, mutta “sisäisten” profiilien sovellettavuudesta alueellista tai kansallista tiedonjakoa tukevien profiilien kanssa ei ole saatu vielä kattavaa kuvaa.