Category Archives: HL7

HL7- ja tekniseen komiteaan liittävät asiat.

21Mar/13

greenCDA

Olemme ryhtyneet tutustumaan HL7:n greenCDA konseptiin. Sen tarkoitus on ratkaista eräs CDA-työkaluja vaivaava ongelma joka liittyy CDA skeman monimutkaisuuteen. Proxy-luokkien automaattinen generointi skemasta joko kaatuu resurssien loppumiseen tai jos se onnistuu niin lopputuloksena on toista sataa luokkaa. L-Force on jo nykyisissä implementoinneissa käyttänyt kehittämäänsä CDA-kirjastoa, jossa componentit ja V3 datatyypit hoitavat homman. Uskomme, että greenCDA on hyvä kehityssuunta ja yksinkertaistaa muuten melko monimutkaista teknologiaa. Jäljelle jää silti sanastoista ja ontologiasta sopiminen.

25May/11

Onnea voittajalle

Eija Lundberg Etevasta voitti L-Forcen atk-päivien arvonnassa. Onneksi olkoon ja kiitos kaikille osallistujille nimiehdotuksista.
Nähdään taas ensi vuonna Helsingissä.

14Apr/11

IHE projekti alkaa

Ensimmäinen IHE projektikokous järjestetään maanantaina 30.5.

IHE (Integrating Healthcare Enterprise) on kansainvälinen yhteisö, joka määrittelee standardeihin perustuvia profiileja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamiseen. Yhteisön toiminta on laajentunut voimakkaasti viime vuosina. Toimintaan kuuluu kansainvälinen ratkaisujen määrittely ja kansallisten käyttöönottojen ja tarkennusten tukeminen. IHE on linkittynyt monilla tavoin osaksi kansainvälistä standardoinnin ja yhteentoimivuuden kenttää ja näyttää saavuttavan keskeisen aseman myös USA:n ja EU:n yhteentoimivuuteen liittyvissä suosituksissa joillakin osa-alueilla.

Useat IHE-profiilit ovat herättäneet kiinnostusta myös suomalaisissa toimijoissa, mutta toistaiseksi tiedossa olevia paikallisia hankkeita, joissa olisi suoraan hyödynnetty IHE-profiileja ei ole ollut monia. Erityisesti sekä ulkomailla että kotimaassa toimivat HL7-yhdistyksen jäsenyritykset ovat erityisesti hyödyntäneet profiileja omassa tuotekehityksessään.

IHE-ratkaisut ovat tarkastelun kohteena myös mm. valtakunnallisten kuvantamisratkaisujen yhteydessä, joihin liittyen on käynnissä valtakunnallisia selvityksiä ja määrittelyjä. Lisäksi eräissä alueellisissa hankkeissa ollaan tiettävästi soveltamassa IHE-ratkaisuja.

Suomessa IHE-toimintaa on aktivoitu HL7-yhdistyksen IHE SIG-ryhmän toimesta vuodesta 2008 alkaen.

HL7-yhdistyksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa on kuvattu yhtenä vuoden 2011 painopisteenä “Suomessa ajankohtaiset IHE-profiilit (etenkin XDS ja XDS-i / kuvantaminen), IHE-seuranta ja osallistuminen (taustalla mm. IHE SIG ja mahdollisesti valtakunnallinen kuvantamisen projekti)”, ja syyskokouksessa 2010 päätettiin käynnistää IHE-projekti vuonna 2011.

Standardointityön osalta IHE-työtä on useissa maissa linkitetty muuhun kansalliseen standardien hyödyntämisen tukemiseen esimerkiksi yhteistyöryhmien, jäsenyyksien sekä organisointimuotojen kautta (esimerkiksi Kanadan Health Infoway Standards Collaborative). Suomen lisäksi useissa muissa maissa (etenkin uudet HL7-jäsenet) IHE- ja HL7-toiminta on organisoitu saman yhteisön tai sateenvarjon alle. Suomen organisointimallin ja kansainvälisen seurannan osalta on kuitenkin selvitettävä ja tarkennettava, millaiset osallistumismuodot käytännössä olisivat järkevimpiä kotimaisten toimijoiden tarpeiden kannalta.

Siirtyminen paikallisesti räätälöidyistä integrointiratkaisuista valmiimpiin tarkasti määriteltyihin yhteisiin malleihin (kuten IHE-profiilit) vaatii hankintojen toimintatapojen muuttamista. IHE:n tuottamien kansainvälisten soveltamisoppaiden suhde myös standardointijärjestöjen omiin ja esimerkiksi kansallisiin standardien soveltamisoppaisiin on keskeinen kysymys myös standardointijärjestöjen kansainvälisessä yhteistyössä.

Suomessa on nostettu esiin tarpeita erityisesti kuvantamiseen liittyvien IHE:n osa-alueiden tarkempaan selvittämiseen. Kuvantaminen on IHE:n osa-alueista laajimmin levinnyt ja sisältää joukon radiologian työnkulkuihin ja tiedonjakoon sekä eri osa-alueille keskittyviä integraatioprofiileja. Eri profiilien välillä on kuitenkin suuria eroja siinä, kuinka laajasti niitä on toteutettu. Osa profiileista on tarkoitettu lähinnä sairaaloiden sisäiseen tiedonjakoon, mutta kiinnostuksen kohteena viime aikoina (myös Suomessa) ovat olleet erityisesti kuvantamisen organisaatioiden välistä tietojenjakoa tukevat XD*-infrastruktuuriin liittyvät profiilit. Myös tällaiseen tiedonjakoon on esitetty vastaavantyyppisiä tarpeita, joita on jo määritelty organisaatioiden sisäiseen käyttöön alun perin kehitetyissä profiileissa, mutta “sisäisten” profiilien sovellettavuudesta alueellista tai kansallista tiedonjakoa tukevien profiilien kanssa ei ole saatu vielä kattavaa kuvaa.