L-Force on valittu Apotti-hankkeen puitejärjestelyyn

L-Force Oy on valittu Apotti-hankkeen asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyyn sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien integraatiopalvelujen osa-alueelle.

Puitesopimuksen tarkoituksena on saada joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita, kulloiseenkin tarpeeseen räätälöityjä asiantuntijapalveluita tukemaan Apotin ja sen kumppanien tarpeita.